Tento blog je preventivním opatřením proti 1) smazání pevného disku, 2) spláchnutí flashky do záchodu, 3) krádeži, ztrátě nebo požáru, při němž by došlo ke zničení jedinečného šanonu s poznámkami a texty, 4) kombinaci všech předchozích katastrof. Vychází bez jakéhokoli žánrového omezení, a to zcela nevypočitatelně buď v češtině nebo v angličtině.

středa 17. července 2013

Příklady z překladu

Vzpomínám, co řekl kmotr Totál Balkánu na křtu knihy: "To byste měla přeložit do angličtiny, nejlépe tak do dvou měsíců." Bylo to v únoru 2012. Během prvních dvou měsíců jsem přeložila půlstranu. Dvacetkrát. Uprostřed jednadvacáté verze mi svitlo, do jakého šílenství jsem se pustila. - Předně, nejsem rodilá mluvčí, a je zcela jasné, že text mi mou troufalost směle vrací tím, že se nedá přeložit. Dál: jsem autorkou předmětné knihy, a to je u překladu arcikříž (jakkoli všichni mají zato, že je to obrovská výhoda). Nemám ani špetku odstupu, nemám perspektivu čtenáře, který se alespoň místy nechá unést textem. Mám perspektivu autora, který řadu míst navždy protrpí. Nedostatek odstupu způsobuje nedostatek lehkosti, hravosti a zvídavého jazykového kutilství, které je pro úspěch překladu (domnívám se) nutné.

Total Balkan - English chapter / Ukázka překladu

Hard to tell what it was, that charmed the panel during the telephone interview so much. What kind of minority protection laws apply in Kosovo? I wasn’t nervous. First, it was clear to me that this will never work out, because Kosovo can declare its independence quite easily without me, and also – before they called back, I decided to say farewell to all noble international clubs and alliances in order to sit down in my kitchen and only stand up after I’d finished ten to fifteen novels, scripts and theatre plays. Great answer! And now, if you may, tell us about the relation between democracy and the rule of law. Because an artist has a much better chance to move the world than an expert in the area of international human rights protection, doesn‘t he?

Total Balkan - srpski / Ukázka překladu

Teško je reći čime sam toliko zasenila komisiju tokom telefonskog prijemnog. Koji zakoni o zaštiti manjina važe na Kosovu? Nisam bila nervozna. Odmah mi je bilo jasno da neću uspeti; baš samo još mene čekaju, pa da proglase nezavisnost na Kosovu. Uostalom – odlučila sam, pre nego što su stigli da mi se jave, da medjunarodnim zajednicama kažem lepo zbogom, sednem za kuhinjski sto i ne ustajem dok ne napišem desetak ili petnaestak romana, filmskih scenarija i pozorišnih predstava.